Privacy verklaring

Net als elke andere MKB onderneming hebben wij ook te maken met de geldende wetten en regels.

Indien u uw informatie achterlaat op onze website, stelt u Bedrijfsfilmpresentaties in staat om persoonlijke gegevens over u te verzamelen. Uiteraard gaan wij met de grootste zorgvuldigheid met uw gegevens om.  Indien u uiteindelijk besluit een dienstverband aan te gaan met ons, gebruiken wij uw gegevens voor de uitvoering voor verschillende overeenkomsten die wij met u kunnen aangaan. Wij stellen uw gegevens echter onder geen beding aan derden ter beschikking, tenzij de hieronder genoemde uitzonderingen van toepassing zijn.

Wij verzamelen en analyseren informatie die verbonden is aan het gebruik van deze website, zoals het aantal hits, de bezochte pagina`s, het browsertype en de IP-adressen. Maar wij registreren ook de meest gevraagde pagina`s en de duur van het bezoek. Deze gegevens gebruiken wij om onze website te verbeteren, met als doel om de inrichting van de website te optimaliseren.

Ons privacy statement is niet van toepassing op de websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij aanvaren geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de wijze waarop deze derden omgaan met persoonsgegevens.  Daarom adviseren wij u om altijd op de hoogte te zijn van het privacybeleid op deze websites.

Bedrijfsfilmpresentaties heeft het recht om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. We raden u daarom aan ons Privacy Statement regelmatig te lezen.

Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op alle webpaginas binnen deze website. Door de website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Inhoud

De door Bedrijfsfilmpresentaties verstrekte informatie is ontleend aan bronnen die als betrouwbaar mogen worden beschouwd, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. De informatie heeft dan ook als voornaamste doel om een beeld te geven van onze dienstverlening.
Bedrijfsfilmpresentaties kan op ieder moment en zonder aankondiging vooraf informatie aanpassen.

Aansprakelijkheid

U kunt geen rechten ontlenen aan de informatie op onze website en wij kunnen niet garanderen dat de site foutloos en zonder onderbrekingen functioneert. Wij accepteren dan ook geen aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site. We aanvaarden ook geen aansprakelijkheid voor sites van anderen waarnaar wij verwijzen en die naar ons verwijzen.

U zal de uitgever, diens werknemers, vertegenwoordigers, licentiehouders, handelspartners en de auteur van deze disclaimer beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van webpaginas binnen deze website, uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.

Verantwoordelijkheid

U bent uiteraard zelf verantwoordelijk voor welke informatie u bekijkt en gebruikt. De informatie op onze site mag alleen de voor uzelf gebruikt worden en dan ook niet worden overgedragen,  verveelvoudigd, bewerkt of anders verspreidt. Behoudens deze disclaimer, is de uitgever niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.

Ten aanzien van de inhoud van deze website bestaat geen overnamevrijheid alle auteursrechten, ook die bedoeld in art.15 Auteurswet worden voorbehouden. Het Nederlands recht is van toepassing.

Referenties
Recent project