Instructiefilms

Beeld en geluid zijn een goede optie om een instructie duidelijkheid te geven; immers, de belangrijkste waarde van een instructiefilm is de begrijpelijkheid. Het is de bedoeling dat de kijker de film maar één keer bekijkt. Als de film een heldere opbouw heeft en kwalitatieve beelden, dan blijft de boodschap hangen.

Een duidelijke instructie-film heeft een duidelijk stappenplan nodig. Hiermee kunt u eenvoudig zien in welke volgorde u iets moet doen en welke stappen nodig zijn. Hierdoor creëert u duidelijkheid en maakt u het overzichtelijk voor uw klant.

Er zijn allerlei voorbeelden op te noemen voor instructiefilms. Denkt u aan een introductie van de bedrijfsregels of een introductie van een bepaalde handeling. Deze handeling kan het bevestigen van een band zijn, maar ook het ophangen van een lamp. Tevens biedt een videoreportage met verschillende instructies de mogelijkheid de klant te informeren over calamiteiten en dergelijke. Kortom: een videoreportage met instructies is voor vele doeleinden geschikt!

 

Referenties
Recent project