Draaiboek

Het draaiboek van een bedrijfsfilm bestaat uit de onderstaande drie onderdelen:
1.Het script
2.De flowchart
3.Het storyboard

Het script

Indien de klant akkoord gaat met de offerte, maken wij een eerste ontwerp van een mogelijk filmscript. Wij verwerken de belangrijkste kernwaarden van het bedrijf in dit script en wij schrijven het script voor een breed publiek; u wilt met uw bedrijf uiteraard zoveel mogelijk potentiële klanten aantrekken. Als wij uw script voor een breed publiek schirjven, kunt u uw doelgroep op een snelle, efficiënte en goede manier informeren.

De flowchart
Een belangrijk onderdeel van het draaiboek is de flowchart. De flowchart geeft structuur aan het draaiboek en bevat verschillende hoofdstukken die de klant belangrijk vindt voor zijn/haar bedrijfsfilm. Wij beschrijven deze hoofdstukken in een logische volgorde, waardoor het filmscript makkelijk leesbaar is.
Tevens staan er in een flowchart tijdsaanduidingen voor het filmen en geeft deze aan hoelang een bepaald onderdeel gefilmd zal worden.

Het storyboard
Het storyboard is het belangrijkste onderdeel van een draaiboek. Een storyboard geeft de beelden en de teksten weer die verwerkt worden in de bedrijfsfilm. Tevens staan er in een storyboard tekeningen die verdeeld zijn in scènes. Deze scènes verwerken wij in de uiteindelijke bedrijfsfilm.

Het storyboard bestaat uit verschillende onderdelen zoals:

- Tekeningen/schetsen van de bedrijfsfilm
- De tekst die in het beeld moet verschijnen
- Foto`s die wij maken van het bedrijf, die tevens dienen als tekeningen
- Het filmmateriaal (camera, video, muziek)
- Vanuit welke hoek wij filmen
- Technieken van het filmen
- De beschrijving van de verschillende onderdelen in de bedrijfsfilm

Als het draaiboek samengesteld is, voegen wij dit in een mooi, netjes document samen. Dit concept draaiboek leggen wij daarna aan de klant voor, waarbij de klant feedback en eventuele informatie kan toevoegen. Het is belangrijk dat de klant tevreden is met het draaiboek; dit is immers van belang voor zijn bedrijf. Na de verwerkte feedback leveren wij het definitieve draaiboek aan en kan het filmen van de bedrijfsfilm beginnen!

Referenties
Recent project