Advies

Briefing
Het is erg belangrijk dat het bedrijf van tevoren zelf in kaart brengt wat er belangrijk is bij het maken van een bedrijfsfilm. Er zijn een aantal punten die het bedrijf goed moet vaststellen.

Belangrijke punten zijn:
- Het doel van de bedrijfsfilm; wat uw bedrijf met de bedrijfsfilm wilt bereiken
- De kernwaarden die duidelijk naar voren moeten komen in uw bedrijfsfilm
- De talen die uw bedrijf wil toevoegen aan de bedrijfsfilm
- De verwachtingen die u als klant heeft van het bedrijf Cross Internet Marketing en welk budget u beschikbaar stelt voor een bedrijfsfilm

Kennismakingsgesprek
Het is belangrijk dat de briefing punten helder zijn alvorens een bedrijf een bedrijfsfilm laat maken. Dit maakt het voor Cross Internet Marketing tevens gemakkelijker om de wensen en eisen van een bedrijf duidelijk vast te stellen en te bespreken.

Als de punten voor zowel Cross Internet Marketing als voor het bedrijf zelf duidelijk zijn, geeft Cross Internet Marketing een goed advies over hetgeen wat besproken is. Aan de hand van het kennismakingsgesprek stellen wij een offerte op, zodat de klant een idee krijgt van de kosten van de bedrijfsfilm en de klant het budget hier eventueel op kan afstellen.

Referenties
Recent project